Lela Ilo | S'nada Trio - Lirik Lagu Nias

Minggu, 22 September 2019

Lela Ilo | S'nada Trio

Cipt : Yunus Gea

Sanōrō idanō safolo abasō
Lō sae mangandrauli dōdō
Bōbōigu sangele wogamōi yaugō
Otufo fao ba nangi sa'atō

No u hanigō ba gelea nidanō
Fefu zafeto awōkhu siwo'a sagōtō fao khōmō
Daō hare boroe samowōhō
Lelau sisara zi fahuhuo khōgu sisara ba mbō'ō

Mamini zawaoho ba to'ele gi'o
Bōi famawa mbanio ba hinako
Lelau lela ilo uwai lō tegilo
Zaziu tenga nisura Wilato

Bōi rōrōdo ba zinga nidanō
I'ago huagu buaya ma zui ihanigōdo molō
Bōi rōrōdo da ulau mofanō
Wanayaigō sowōkhi nifalua akhigu tuho dōdō

Reff//       
He... He... He... Ono gara zirombu (Hu... Hu.. Hu... U... Hu..)
He... He... He... Fangatarō dōdōgu
Zalua akhigu ubaliō mōli- mōli degu-degu
Saohagōlōgu laeduru nibegu bōrō wamohu

Share with your friends

Featured

[Featured][recentbylabel]